Byvol

Byvol

Výskyt

V Afrike na juh od Sahary. Byvol pralesný sa vyskytuje v lesnatých nížinných oblastiach centrálnej Afriky, zatiaľ čo byvol stepný obýva savany.

Potrava a spôsob života

Byvol africký sa živí rôznymi trávami, ale príležitostné nepohrdne ani lístím zo stromov a kríkov. Pasie sa hlavne počas ranných a podvečerných hodín, noc využíva na odpočinok a prežúvanie. Počas horúceho dňa je veľmi lenivý a napoludnie vyhľadáva tienisté miesta pod korunami stromov. Keď nastanú veľké suchá, putuje, pokiaľ je to možné, do lesnatých oblastí alebo sa ukrýva vo vlhších údoliach. Hoci vie veľmi dobre zužitkovať aj chudobnú stravu, pri nedostatku potravy rýchlo stráca dobrú telesnú kondíciu. Dôležitá je pre neho prítomnosť dostatočného množstva vodných prameňov, v ktorých sa zvieratá ráno a večer napapajú. V okolí týchto vodných zdrojov býva veľa bahna - v ňom sa samotárske staré zvieratá často s pôžitkom vyvaľujú. Byvola afrického aj lovia: leopardy, lev,... 
 


Vzhľad

Má hrubú a pevnú kožu, je čiernej farby, rohy má spojené a mierne vytočené. Výška 130 až 170cm. Dĺžka 240 až 340 cm, hmotnosť 280 až 680kg.

 

Zaradenie 

Byvol africký patrí medzi cicavce.

 

Nepriatelia

Mačkovité šelmy, leopard, aligátor, pytliaci.

 

 Mláďatá

Rozmnožovanie: pohlavná dospelosť- 2 až 3 roku života.

Obdobie rozmnožovania: obdobie dažďov.

Dĺžka gravidity: 340 dní, mláďa býva odstavené v 6 mesiacoch.

Počet mláďat: 1 zriedka 2

 

Príbuzné druhy a podruhy

Najbližším príbuzným je byvol pralesný

 

Ochrana druhu 

Početné stavy byvola afrického sa lovom značne znižujú. V niektorých oblastiach zabíjajú byvola farmári, ktorí sú

presvedčený, že im pistoší polia či prenáša choroby.

 

Frajer na záver

https://www.youtube.com/watch?v=_BtMuSjnGcY

Fotogaléria: Byvol