Náš tím

Ing. Miroslav Máliš

Vyučujem informatiku na druhom stupni, vediem videokrúžok a krúžok práce s počítačom.

I teach ICT  to children aged 11-15. I am in charge of the Video making course and the ICT course (the after-school activities).

e-mail: malis.miro@gmail.com

Mgr. Jana Valachová

Učím biológiu a pracujem aj ako školský psychológ, vediem na škole tanečný krúžok a videokrúžok.

I teach Biology and I also work as a school psychologist. I am in charge of the Dance course and the Video making course.

Email: valachovaj@centrum.sk

Mgr. Ivana Mikulová

Vyučujem anglický jazyk na druhom stupni, vediem krúžok konverzácie v anglickom jazyku.

I teach English to pupils of ages from 10 to 15. I am in charge of the English conversation course.

Email: ivana.mikulova.1@gmail.com