Mgr. Jana Valachová

Mgr. Jana Valachová

Učím biológiu a pracujem aj ako školský psychológ, vediem na škole tanečný krúžok a videokrúžok.

I teach Biology and I also work as a school psychologist. I am in charge of the Dance course and the Video making course.

Email: valachovaj@centrum.sk