Zebra

Grevy Zebra

Scientific name: Equus grevyi Swahili name: Punda milia    Kenya has two species of zebra: Burchels Zebra and Grevy’s Zebra. Grevy’s zebras (Equus grevyi) are the largest, wildest and most untamable of the three zebra species in Africa. Historically, Grevy’s zebras are confined to the...

Zebra

  Výskyt Zebry žijú v rodinách. Niekedy sa tieto rodiny spájajú do skupín alebo väčších stád. Najviac sú rozšírené častiach východnej a juhovýchodnej Afrike. Napr. Keňa, Etiopia, Sudán, Tanzánia.   Vzhľad Stavbou tela sa zebry podobajú primitívnym druhom koní. Majú kratšie nohy...