Žirafa

Giraffe

The giraffe (Giraffa camelopardalis) is the world’s tallest land mammal at times growing upto 5 meters tall. The average mass for an adult male giraffe is 1,200 kilograms (2,600 lb) while the average mass for an adult female is 830 kilograms (1,800) Kenya has three species of giraffes....

Žirafa

Výskyt, prostredie, v ktorom zviera žije Žirafa sa vyskytujú na juhu Afrik : Gabum ,Kongo ,Zajre ,Uganda ,Rwanda ,Zambia ,Tanzánia ,Keňa ,JAR ,Angola ,Somálsko ,Malawi. Pred 10 000 rokmi žila žirafa v celej Afrike . No čím sa Afrika stávala suchšou ,tým viac začali žirafy...